Що таке реінтеграція – Реінтеграція та соціалізація вихованців інтернатних закладів — Психология и педагогика — Каталог статей — Психология | Социальная педагогика

Содержание

реінтеграція — Викисловарь

Содержание

 • 1 Украинский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

реінтеграція

Существительное, неодушевлённое, женский род.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

реінтеграція - это... Что такое реінтеграція?

 • інтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • інтеграція — ї, ж. 1) Об єднання в ціле будь яких окремих частин. || Об єднання та координація дій різних частин цілісної системи. || Процес упорядкування, узгодження та об єднання структур і функцій у цілому організмі. •• Валю/тна інтегра/ція процес… …   Український тлумачний словник

 • інтеграційний — а, е. Стос. до інтеграції (об єднанню частин у ціле), об єднувальний; те саме, що інтегративний (у 1 знач.) …   Український тлумачний словник

 • інтеграція — взаємозв’язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів.… …   Словник бюджетної термінології

 • інтеграція — [інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • інтеграція — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • євроінтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • дезінтеграція — ї, ж., спец. 1) Розпад, подрібнення цілого на частини. 2) Втрата або серйозне порушення злагодженості в якій небудь системі. 3) У психіатрії – роз єднання окремих психічних процесів …   Український тлумачний словник

 • реінтеграція — ї, ж. 1) Об єднання на нових принципах того, що раніше було роз єднаним. 2) Відновлення у громадянстві якої небудь держави осіб, що раніше його мали …   Український тлумачний словник

 • дезінтеграція — [де/з інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • реінтеграція — [ре/інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • це ... Що таке ІНТЕГРАЦІЯ? 2020

  ІНТЕГРАЦІЯ
  ( лат. integratio - відновлення, заповнення, від integer - цілий ) , сторона процесу розвитку, пов'язана з об'єднанням в ціле раніше різнорідних частин і елементів. Процеси І. можуть мати місце як в рамках вже сформованої системи - в цьому випадку вони ведуть до підвищення рівня її цілісності і організованості, так і при виникненні нової системи з раніше незв'язаних елементів. Від. частини інтегрованого цілого можуть володіти різним ступенем автономії. В ході процесів І. в системі збільшується обсяг і інтенсивність взаємозв'язків і взаємодії між елементами, зокрема надбудовуються нові рівні управління. Іноді йод І. розуміється інтегрованість, т. е. деякий результат процесу І., стан упорядкованого функціонування частин цілого. Соціальна І. означає наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, оргціямі, державами і т. д. При аналізі І. розрізняють рівень розглянутих систем І. (І. Особистості, групи, суспільства і т. д.) . І. суспільства або отд. держав може здійснюватися на основі примусу, взаємної вигоди або подібності соціально-економіч. ладу, інтересів, цілей і цінностей різних індивідів, соціальних груп, класів, держав. У суч. умовах розвивається тенденція до межгос.І. в економіч. і політичне життя. областях як в умовах соціалізму, так і в умовах капіталізму. Однак цей процес глибоко різний по соціально-економіч. природі, формам, методам, економіч. і політичне життя. наслідків.

  Філософський енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія. Гл. редакція: Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєв, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. 1983.

  ІНТЕГРАЦІЯ
  (від лат. Integer - повний, цілісний, непорушений)
  процес, або дія, що має своїм результатом цілісність; об'єднання, з'єднання, відновлення єдності; в філософії Спенсера означає перетворення розпорошеного, непомітного стану в концентроване, видиме, пов'язане з уповільненням внутрішнього руху, в той час як дезінтеграція - перетворення концентрованого в стан розпорошеності, пов'язане з прискоренням руху. Спенсер багаторазово використовує слово "інтеграція" як рівнозначний агрегації. Розвиток Сонячної системи, планети, організму, нації п

  22. Дезінтеграція та реінтеграція в глобальній економіці.

  Інтеграція – це процес об’єднання будь-яких елементів в одне ціле, процес взаємозближ і утворення взаємозв’язків; згуртування, об’єднання політ, ек, державних і громадських структур в рамках регіону, країни, світу.

  Економічна інтеграція — це об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнар господарських комплексів у межах держави. Це форма інтернаціоналізації господ діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії нац економік. Вона зумовлена зростом продуктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення виробництва та НТР. Ек інтеграція виявляється у державних формах об’єднання країн. (ЄС, ОПЕК, СОТ).

  ІНТЕГРАЦІЯ: а) Добровільна – характерна для відкритих демократ суспільств з ініціативи політичної та економічної еліт за масової підтримки населення кожної з країн, що інтегруються. Б) Примусова інтеграція (мілітарна чи немілітарна) характерна для імперій та тоталітарних держав (СРСР, СФРЮ, Чехословаччина та ін.). в) Напівдобров – наявність певних «стресових» передумов (воєнна загроза, економічні труднощі) – СНД, інтеграція в ЄС окремих східноєвроп країн.

  Поряд з інтеграційними розвиваються і дезінтеграційні процеси, які мають глибокі корені в істор, політ, ек і соц закономірностях світового розвитку. Дезінтеграція може мати не лише локальний (провінція Квебек у Канаді; Шотландія, Уельс, Північна Ірландія у Великій Британії; Корсика у Франції; Каталонія та Країна Басків в Іспанії), а й міжнародний характер (розпад Радянського Союзу, Чехословаччини, Югославії, Ради економічної взаємодопомоги) .

  Дезінтеграція формує передумови розвитку інтеграції на нових кількісних і якісних засадах. Іноді виникають умови для повної, часткової чи розширеної реінтеграції. У разі повної реінтеграції йдеться про відновлення того чи іншого інтеграційного угруповання в попередньому складі на тих самих, що були до інтеграції, політ-ек засадах.

  Проблематика реінтеграції особливо актуалізується стосовно формування і розвитку взаємовідносин пострад та постсоціаліст країн. Сучасна інтеграційна практика дає приклади майже кожного з видів реінтеграції (СНД, Союз Балтійських країн, ЦЄЗВТ, ОЧЕС, ЄЕП, ГУУАМ).

  На сьогоднішній день існує парадокс дисоціації – посилення протилежних тенденцій – інтеграції та дезінтеграції. Підґрунтя – сучасна динаміка інтеграц. процесів у ЄС, країнах Пн та Лат. Америки, Азійського регіону попри їх різновекторність та різну глибину взаємодії. ЄС та АТЕС – поліцентричні угрупув, а в НАФТА – яскрава асиметрія ек взаємозалежності.

  Показовим є ЄС. Остання хвиля розширення – призвела до гетерогенності за розмірами (вел і малі країни), рівнями ек розв (вис та сер розвинуті), географ розташув, станом ринк ек та демократії (зрілі і ті, які форм

  23. Державний суверенітет і проблема відкритості економіки.

  Глобалізація ек вносить поправки в процес пошуку оптим механізму її регулюв, оскільки:

  1) держава все більше втрачає можливість ефективно використовувати такі традиц важелі макроек регулюв, як імпортні та експортні субсидії, курс нац. валюти і ставка рефінансув ЦБ.

  2) певні ек процеси (у вал-кредитній сфері) набувають глоб характеру і не підпадають під регулювальний вплив держави. Для цієї мети треба узгоджені заходи багатьох кр і глоб орг. (МВФ, СОТ,Ж СБ). Тобто держава поступово втрачає можливість здійснювати абосл контроль на своєму ек просторі.

  3) Вперше в історії державний суверенітет втрачає первісний зміст. Держ суверенітет означає здатність держави здійснювати на своїй території повний контроль над економікою та іншими сферами сусп. життя, що виключає будь-яке втручання ззовні. Проте з приходом інтернаціоналізації ек. держави змушені вступати одна з одною в договірні відносини та брати на себе зобов’язання, які неминуче обмежують свободу дій нац урядів, тобто знижують держ суверенітет.

  Відкр економ - нац. господ комплекс, який бере участь у системі МПП та опосередковує в ході міжн. кооперації вагому частину сукупного продукту, причому макроекономічна рівновага такого комплексу забезпечується за активної ролі міжн. сектору.

  Ефективна відкритість ек означає можливість використовувати зовн джерела і ринки для нац розвитку, а з іншого — здатність протистояти несприятливій міжнар кон’юнктурі, особливо в періоди світових (або регіональних) криз.

  Разом з суттєвими перевагами відкритість економічної системи може призводити до формування нових небезпек на макроек рівні, передусім пов’язаними із підвищенням впливу зовн процесів на нац ек. Саме тому проблема відкритості економіки країни тісно пов’язана з проблемою втручання держави у зовнішньоек сферу, однією із головних цілей якої має стати забезпечення рівня відкритості внутр ринку країни щодо іноз капіталу, технологій, товарів і послуг на зваженому рівні.

  Зростаюча відкритість економіки за відсутності внутр структурного оновлення може консервувати і поглиблювати наявні диспропорції країн і ставити їх в неадекватну залежність від світових кон’юнктурних коливань, впливів зовнішніх кризових явищ тощо. Загалом, всеохоплююча національна відкритість посилює нееквівалентність у міжнародному розподілі ресурсів розвитку, провокуючи не тільки економічні, а й політичні кризи.

  Напр, для США така зростаюча відкритість проявилась у зростаючому торгов дефіциті, що має не тільки позит наслідки у вигляді дешевого І, а й сприяє зрост дефіциту плат балансу та викликає зрост зовн боргу.

  реінтеграція — с украинского на русский

 • інтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • інтеграція — ї, ж. 1) Об єднання в ціле будь яких окремих частин. || Об єднання та координація дій різних частин цілісної системи. || Процес упорядкування, узгодження та об єднання структур і функцій у цілому організмі. •• Валю/тна інтегра/ція процес… …   Український тлумачний словник

 • інтеграційний — а, е. Стос. до інтеграції (об єднанню частин у ціле), об єднувальний; те саме, що інтегративний (у 1 знач.) …   Український тлумачний словник

 • інтеграція — взаємозв’язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів.… …   Словник бюджетної термінології

 • інтеграція — [інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • інтеграція — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • євроінтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • дезінтеграція — ї, ж., спец. 1) Розпад, подрібнення цілого на частини. 2) Втрата або серйозне порушення злагодженості в якій небудь системі. 3) У психіатрії – роз єднання окремих психічних процесів …   Український тлумачний словник

 • реінтеграція — ї, ж. 1) Об єднання на нових принципах того, що раніше було роз єднаним. 2) Відновлення у громадянстві якої небудь держави осіб, що раніше його мали …   Український тлумачний словник

 • дезінтеграція — [де/з інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • реінтеграція — [ре/інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • реінтеграція — с украинского на все языки

 • інтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • інтеграція — ї, ж. 1) Об єднання в ціле будь яких окремих частин. || Об єднання та координація дій різних частин цілісної системи. || Процес упорядкування, узгодження та об єднання структур і функцій у цілому організмі. •• Валю/тна інтегра/ція процес… …   Український тлумачний словник

 • інтеграційний — а, е. Стос. до інтеграції (об єднанню частин у ціле), об єднувальний; те саме, що інтегративний (у 1 знач.) …   Український тлумачний словник

 • інтеграція — взаємозв’язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів.… …   Словник бюджетної термінології

 • інтеграція — [інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • інтеграція — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • євроінтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • дезінтеграція — ї, ж., спец. 1) Розпад, подрібнення цілого на частини. 2) Втрата або серйозне порушення злагодженості в якій небудь системі. 3) У психіатрії – роз єднання окремих психічних процесів …   Український тлумачний словник

 • реінтеграція — ї, ж. 1) Об єднання на нових принципах того, що раніше було роз єднаним. 2) Відновлення у громадянстві якої небудь держави осіб, що раніше його мали …   Український тлумачний словник

 • дезінтеграція — [де/з інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • реінтеграція — [ре/інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • інтеграція — с украинского на все языки

 • інтеграція — ї, ж. 1) Об єднання в ціле будь яких окремих частин. || Об єднання та координація дій різних частин цілісної системи. || Процес упорядкування, узгодження та об єднання структур і функцій у цілому організмі. •• Валю/тна інтегра/ція процес… …   Український тлумачний словник

 • інтеграція — взаємозв’язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів.… …   Словник бюджетної термінології

 • інтеграція — [інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • інтеграція — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • інтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • інтеграційний — а, е. Стос. до інтеграції (об єднанню частин у ціле), об єднувальний; те саме, що інтегративний (у 1 знач.) …   Український тлумачний словник

 • євроінтеграційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • дезінтеграція — ї, ж., спец. 1) Розпад, подрібнення цілого на частини. 2) Втрата або серйозне порушення злагодженості в якій небудь системі. 3) У психіатрії – роз єднання окремих психічних процесів …   Український тлумачний словник

 • реінтеграція — ї, ж. 1) Об єднання на нових принципах того, що раніше було роз єднаним. 2) Відновлення у громадянстві якої небудь держави осіб, що раніше його мали …   Український тлумачний словник

 • дезінтеграція — [де/з інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • реінтеграція — [ре/інтеигра/ц ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

 • Want to say something? Post a comment

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *