Община несебр: Община Несебър — официален сайт – Община Несебър — официален сайт

Несебыр (община) — Википедия

община
Община Несебыр
Община Несебър
Герб
Герб
42°39′40″ с. ш. 27°43′06″ в. д.HGЯOL
Страна Болгария
Входит в Бургасскую область
Включает 14 населённых пунктов
Адм. центр город Несебыр
Кмет Николай Кирилов Димитров
История и география
Площадь 421,9 км²
Высота 30 ± 1 м
Часовой пояс EET (UTC+2, летом UTC+3)
Население
Население

25 773 чел. (2008)

  • (6-е место)
Цифровые идентификаторы
Телефонный код 0554
Почтовые индексы 8230
Код автом. номеров А

Официальный сайт
Община Несебыр на карте
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация- ЗДОИ.

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация : " Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация,свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти."

Видовете обществена информация са :

ОФИЦИАЛНА:" Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на тяхните правомощия."- чл.10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: " Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации."- чл.11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на право на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от ЗДОИ:" Не се допускат ограничения на право на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със законa"

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юредическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България/чл.8 от ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в " Центъра за административно и информационно обслужване" на Община Несебър , офис №1, гише № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ, съгласно Наредба №11 на ОбС-Несебър

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЗДОИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2018

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2017

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2016

Община Несебър - Отдел „Местни данъци и такси”

Отдел „Местни данъци и такси”
Отдел "Местни данъци и такси" етаж 1 и изнесени офиси      
Началник отдел кабинет 15 Паскал Георгиев Апостолов 2 93 14   [email protected]
Офис 1- Местни данъци и такси, обслужване на юридически лица   4 58 91    
Офис 2- Местни данъци и такси, счетоводство   4 58 10     
Офис 3- Местни данъци и такси, проверки и ревизии   4 33 21    
Офис 4- Местни данъци и такси, обслужване на физически лица   4 26 28
 
 
Експерти -  кабинет 16   2 93 16    
МДТ- гр.Св.Влас   6 82 23    
МДТ- гр.Обзор   0556/3 30 51    
1 2 3 4 5
Касиер - с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково, с.Паницово, с.Козница   0556/3 82 20    
       

Административен офис № 1, гише № 2,3,4,5,6
ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Телефони: 0554 / 2-93-73 и 2-93-74

ГИШЕ № 7 - КАСА
Телефон: 0554 / 2-93-75

Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Местни данъци и такси”

МОЛБИ И ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба N11

Декларация по чл.28 от Наредба N11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за закриване на партида по чл.14

Важно съобщение!!! Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес [email protected]. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.


На вниманието на Частните съдебни изпълнители!
С решение №1203 от протокол №34/31.01.2011г./ на Общински съвет гр.Несебър се въвеждат следните такси:
- За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел”МДТ”на Частни съдебни изпълнители – 5 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители – 20 лв.
- За изготвяне копие от данъчна декларация , ведно с прилогените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители-25лв.
- За издаване на данъчна оценка на имот по искане на Частен съдебен изпълнител- 50 лв.
Банкова сметка на община Несебър:
УниКредит Булбанк: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Код за вид плащане 44 80 07

Този сайт Ви предоставя възможност да проверите:

Декларирани недвижими имоти на територията на Община Несебър
Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Несебър
Регистрирани патентни дейности на територията на Община Несебър
Други подадени декларации в отдел „Местни данъци и такси” Община Несебър
Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
Информация за заявени административните услуги, предоставяни от Община Несебър
Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем и други дейности приравнени към тях, административни услуги

Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем, административни услуги
Достъп до профил на купувача (не е необходимо да ползвате „Вход потребител“)
Публичен регистър на актове общинска собственост (не е необходимо да ползвате „Вход потребител“)
За да проверите Вашите данни е необходимо да се легитимирате чрез меню „ Вход потребител“ след което да изберете меню „Електронно досие“.


Указания за ползване на сайта:

1. Меню "Потребител" - В екрана за регистрация въведете :

- ЕГН/ЕИК;
- входящ номер и дата на документ, подаден от Вас в Община Несебър

2. Меню "Електронно досие" - визуализират се данни за лицето:

- "Търсене на услуги/документи в периода" - период от 01.01.1990 - 31.12.2020 (зареден е автоматично ) - обхваща всички документи, налични в базата данни.

(Данните се зареждат при натискане на бутон "Зареди")
- При промяна на периода в "Търсене на услуги/документи в периода" - справката ще включва само документи/декларации за избрания период.
(Данните се зареждат при натискане на бутон "Зареди")
- Отделните справки се избират от "Вид услуга/документ"


Актуални новини - община Несебър, новини от Региона сега |

07.02.2020    No Comments

В навечерието от 142-рата годишнина от освобождението на Несебър от османско владичество бе организирана среща-беседа с ученици на СУ „Любен Каравелов“. Лектори бяха Максим Момчилов – местен журналист и издател и Евтелпа Стойчева – служител в отдел „Несебър-Световно наследство“ и автор на редица исторически книги и статии, посветени на града. В своята лекция г-н Момчилов разясни малко известни факти за […]

Read More

07.02.2020    No Comments

  Днес общинските съветници гласуваха бюджета на Община Несебър за 2020 година. В дневния ред на февруарската сесия на местния парламент бяха включен 21 точки, като най-важна  беше проектът за бюджета на общината за 2020г. Бюджетът за настоящата година е в размер 65 200 000 лв., в т.ч. преходен остатък по държавни дейности от 2019 г. в размер на от 596 000 лв. […]

Read More

06.02.2020    No Comments

Във връзка с въпроси на гражданите относно базата на открития парк със спортни площадки в комплекс „Черно море“ и режимът на ползване на съоръженията, Община Несебър прави следните уточнения: Строящата се в момента ограда около парка е част от проекта, който ще бъде приключен с доставката и монтажа на стълбове за осветление на игрищата. Паркът и прилежащите му площи е […]

Read More

06.02.2020    No Comments

Несебър вече е  част от Европейската фехтовка – шпага. Това стана възможно благодарение на отличното представяне на Филип Юсмен на проведеното в Будапеща- Унгария  изключително силно състезание на шпага за деца на различни възрасти Olimpici Grand Prix . Филип е ученик 7 „в“  клас на  СУ ,,Любен Каравелов” – Несебър. Той  се класира в топ 8 на деца до 14 […]

Read More

05.02.2020    No Comments

Със заповед N РД-01-19 от 5.02.2020г. РЗИ-Бургас отменя грипната ваканция за училищата на територията на област Бургас. Считано от 06.02.2020г. /четвъртък/ учебните занятия се подновяват според установения график. В детските заведения на територията на областта ще продължава да се провежда стриктен ежедневен филтър.

Read More

05.02.2020    No Comments

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.. Събитието ще се проведе на 6-ти февруари 2020г., четвъртък, от 10:00 ч. в сградата на кметството  на община Несебър, ул.“Еделвайс“10, гр.Несебър, ет.1. На срещата ще присъстват Галина Бабева – директор на […]

Read More

05.02.2020    No Comments

Информационният ден ще се проведе на 06.02.2020 г. (четвъркът) в кметството на с.Оризаре, община Несебър. От 13.00 часа в заседателната зала на кметството на селото ще бъдат представени процедури за подбор на проекти по следните мерки: Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”. Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” Мярка […]

Read More

04.02.2020    No Comments

На 31 януари  в „Юнашки салон“, гр. Варна се проведе тържествена церемония по награждаване на най-изявените ветроходци на Българската федерация по ветроходство за 2019г. За първи път родната федерация отличи един спортист за ветроходец на годината: Александър Бачев от „Циклон“ Поморие – състезател в дисциплината „кайт фойл”. Негов подгласник е несебърският състезател Иво Тодоров, клас „Лазер Стандарт“ с три старта […]

Read More

03.02.2020    No Comments

Несебър за втора поредна година отбеляза най-колоритния от мъжките празници в народния календар – Петльовден. Площад ”Жулиета Шишманова” се изпълни с музика, настроение и хора, дошли да отбележат заедно Деня на мъжката рожба. По случай празника Община Несебър организира концерт с участието на ФГ „Раковчанка“ към НЧ „Г.С. Раковски-2013” – с. Раковсково и Фолклорен танцов клуб „Пламък” гр. Бургас. От […]

Read More

31.01.2020    No Comments

          Конкурсът за рисунка е на свободна тема, като техниката на изпълнение е по желание на автора – акварел, темпера, акрил, туш или смесена. В него могат да участват ученици от I до XII клас, а крайният срок за предаване на творбите е 17.02.2020 година. Със същия срок е и конкурсът за мартеничка „Честита Баба Марта“ за учениците от I […]

Read More

Несебыр — Википедия

Несе́быр, тж. Несе́бр (болг. Несебър, до 1934 г. Месемврия) — болгарский город, расположенный на Черноморском побережье Болгарии, на скалистом полуострове длиной 850 м и шириной 300 м в 37 км севернее города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 10143 человека[1]. Несебыр делится на две части: Новый Несебыр, в котором расположено большинство современных домов и отелей, курортный комплекс Солнечный берег — и Старый Несебыр, расположенный на маленьком полуострове. Город Несебыр — один из старейших городов Европы. Это преемник древнего фракийского поселения, называемого Месембрия, существовавшего с начала первого тысячелетия до н. э. В 510 г. до н. э. он был превращен в греческую колонию.

С античности до наших дней сохранились руины крепостной стены, башни, ворота, рельефы. В 1983 году район старого города Несебыр был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В старой части города проходят интенсивные археологические изыскания. При раскопках были обнаружены развалины церкви постройки IX века н. э., а также остатки византийских терм.

В самых ранних археологических слоях на территории современного Несебыра обнаружена керамика, которая в Восточном Средиземноморье обычно ассоциируется с фракийцами. Эта керамика датируется концом бронзового века — началом века железного, то есть XII—XI века до н. э. Данный тип керамики характерен как для внутренних районов Фракии, так и для побережий Чёрного и Эгейского морей[2]. Согласно Страбону[3], первоначально поселение, основанное здесь фракийцами, называлось Менебрией, то есть Менаполем, поскольку его основателем был некий Мена, а brias по-фракийски означает «город». В конце VI века до н. э. дорийские греки (переселенцы из Мегар, Византия или Халкедона) превратили его в греческую колонию и оживлённый торговый центр[4]. С этого времени город в греческом мире был известен как Месамбрия или Месембрия. На основании литературных источников точной датой возникновения здесь греческой колонии считается 510 г. до н. э.; первые археологические материалы отсюда датируются примерно 500 годом до н. э.[5] Большая часть античного города безвозвратно уничтожена разрушительным землетрясением — территория полуострова составляла около 40 гектаров, а теперь только 24. XII—VI века до н. э. датируются одни городские ворота и подводные остатки тогдашних укреплений города. Сохранились руины крепостных стен и башен из тёсаного известняка, археологические остатки агоры в центре, акрополя, перистиля и нескольких жилищ.

Развалины базилики

В 72 году до н. э. город был захвачен армией Римской империи, без фактического сопротивления. После непродолжительной оккупации Месембрия (Мелсамбрия) стала частью Римской империи и получила ряд привилегий, например, право чеканить собственную монету. В конце I в. в городе приняла смерть первая христианская женщина-великомученица — Святая Ирина Македонская, которая, по преданию, была оживлена ангелом после казни.

После распада Римской империи город, как и весь Балканский полуостров, был включен в состав Византии. Ценнейшим памятником византийской эпохи является базилика святой Софии, называемая Старой Митрополией, построенная на месте агоры в VI веке. В 680 году Месембрия была возведена в ранг епископского города. В 812 году Месембрией завладел болгарский хан Крум Грозный, который и утвердил за этим городом транскрипцию Несебър (Несебыр, Несебр). В 1098 году в окрестностях города произошло восстание секты богомилов.

Набережная старого Несебра

Уже в составе Болгарского государства, в XIII—XIV веках, когда Болгария была особенно сильна в политическом и экономическом отношениях и переживала свой культурный расцвет, Несебыр стал городом более чем с 40 церквями (построенными в XII—XIV веках, в том числе церковь Новая Митрополия). Пик развития Несебра пришёлся на время правления царя Ивана-Александра, когда город был одним из важнейших в Болгарском государстве.

В 1452 году Несебыр пал под напором турок, и стены крепости были разрушены. Во времена Османского ига (XV—XIX века) Несебыр опустошался и разорялся, как и многие другие болгарские города. Многие уникальные памятники архитектуры были разрушены. Турки принесли свою культуру и свою религию.

В османском делопроизводстве город фигурировал как в турецкой транскрипции «Мисиври», так и под своим старинным греческим именем. Последнее перешло в русский язык — и бытовало в двух вариантах: «Месембрия» (заимствован через посредство западноевропейских языков) и «Месемврия» (заимствован непосредственно из греческого языка; данное разночтение связано с изменением в произношении буквы «β» в греческом языке на протяжении веков). Болгарская же транскрипция «Несебър» в XV—XIX веках почти не использовалась.

Типичный несебырский жилой дом

В период болгарского национального возрождения в городе были построены дома, которые придают современному Несебру архаическую романтику. Типичные несебырские дома XVIII—XIX веков имеют небольшие дворы, выходящие на улицу, которая очерчена стенами каменных цокольных этажей. Деревянная лестница, нередко подвижная, ведёт в комнаты верхнего этажа. Он лёгкий, эркерный, полностью обшит деревом и выступает над первым этажом, а подпирающие его балки ещё сильнее сужают зрительно уличное пространство. Для интерьера характерны деревянные потолки и выбеленные стены. Окна на верхних этажах широкие, в то время как в цокольном узкие и немногочисленные. В наше время в этих домах нередко расположены сувенирные лавки, кафе и рестораны.

В 1920-х годах Месемврия (в 1934 году официально переименованная в Несебыр) начала постепенно развиваться как курорт, однако большинство населения города по-прежнему занималось рыбной ловлей.

Во время Второй мировой войны в окрестностях города было построено несколько мощных дотов и артиллерийских батарей, прикрывавших Несебыр с моря и суши. В боевых действиях они не участвовали и сейчас находятся в заброшенном состоянии.

Материковая часть города начала активно застраиваться в середине 1950-х годов. С появлением соседнего курорта Солнечный Берег, Несебыр начал развиваться главным образом как курортный город.

Несебыр (Месемврия) в русской военной истории[править | править код]

В последний раз турецкой крепости Месемврия пришлось воевать в ходе русско-турецкой войны 1828—1829 годов — 9—11 июля 1829 года. 9 июля к крепостным стенам, которые обороняли войска двухбунчужного паши Османа, с моря подошли корабли русского военного флота, а с суши — русская пехота.

Перешеек, соединявший Месемврию с материком, защищался древней массивной башней и (с запада) редутом. Гарнизон крепости составлял 2000 человек при 15 орудиях. К вечеру 10 июля к городу подошли три русских уланских полка и пехота под командованием генерал-майора Отто Вахтена. На предложение сдаться турки ответили отказом. Тогда русская артиллерия открыла огонь по редуту на перешейке и буквально после нескольких выстрелов заставила его гарнизон капитулировать. Одновременно бомбардирские корабли из эскадры адмирала Алексея Грейга начали обстрел Месемврии и пятым же попаданием взорвали главный пороховой погреб турок. После этого русский генерал-от-инфантерии Логгин Рот предложил Осман-паше сдаться, и тот согласился при условии, что гарнизон сможет покинуть крепость. Русские отвергли это условие, и тогда Осман-паша выторговал себе время до рассвета 11 июля, чтобы убедить сдаться своих подчинённых. На рассвете 11 июля 1829 года русские получили ключи от Месемврии. В плен сдались 2000 турок, было взято 19 орудий, 10 знамён и большие запасы продовольствия. Часть гарнизона пыталась на гребных судах уйти в Анхиалос (ныне Поморие), но русский бриг «Орфей» сорвал эвакуацию. Во взятии Месемврии участвовали такие русские полководцы, как Яков Бакланов, Лазарь Серебряков и Александр Юшков, а также командир фрегата «Поспешный» Александр Казарский, два месяца назад прославивший своё имя боем на бриге «Меркурий». Операция по взятию Месемврии 9—11 июля 1829 года была примером чёткого и плодотворного взаимодействия сухопутных и военно-морских сил.

11 июля в Месемврию прибыл главнокомандующий русской армией Иван Дибич, который нанёс визит адмиралу Грейгу на линейном корабле «Париж» и отметил там день рождения великой княжны Ольги Николаевны. 12 июля император Николай I получил от Дибича письмо: «Победоносные знамёна Вашего Величества развеваются на стенах Месемврии, Ахиоло и Бургаса, среди населения, которое встречает наших храбрецов как освободителей и братьев». В ответ на это письмо Николай I пожаловал Дибичу титул графа, с почётной приставкой к фамилии «Забалканский».

В честь взятия Месемврии были названы два боевых корабля русского флота. Первый, 24-пушечный корвет «Месемврия», вошёл в состав Черноморского флота в апреле 1832 года и в мае 1838-го погиб во время шторма в устье реки Сочи. Второй, 60-пушечный фрегат «Месемврия», однотипный со знаменитым фрегатом «Паллада», входил в состав Черноморского флота с ноября 1840 года, а 13 февраля 1855-го был затоплен в Севастопольской бухте.

В 1921 году в Месемврии была создана Месемврийско-Красновская казачья станица, объединившая эмигрировавших в Месемврию русских казаков. Станичными атаманами являлись: с 1921 года — полковник П. Д. Родионов, с 1922-го — хорунжий Ф. А. Захаров, с 1923-го — хорунжий Кузнецов, в марте 1924-го — вновь П. Д. Родионов, с конца марта 1924-го — генерал-майор В. К. Лазаркевич, с мая 1927-го — П. Ф. Просвиров. Последние документальные свидетельства о деятельности станицы относятся к 1928 году. Списки казаков станицы ныне хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (фонд Р-6048, оп. 1).

Динамика населения города Несебыр[1]
Год 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Жителей 2065 2286 2333 3976 6780 8224 8604 8677 10143
Национальный состав населения
на 2011 год[6]:
Национальность Человек Процент
болгары 8845 94,31%
турки 386 4,12%
цыгане 31 0,33%
другие 82 0,87%
не определились 35 0,37%
Всего ответов 9379
Распределение населения по возрасту
в 2011 году
[7]:

Кмет (мэр) общины Несебыр — Николай Кирилов Димитров (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Церковь Христа Пантократора (XIII век) в Несебыре

Также подписаны договоры о сотрудничестве со следующими городами:

В городе находится футбольная команда «Несебр» (болг.)русск.. Городской стадион команды рассчитан на 6000 зрителей. Размер поля 100 на 50 м. Сзади стадиона находится искусственное поле.

Панорама Несебыра (старый город)

Панорама Несебыра (старый город)

  1. 1 2 Справка за населението на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас (болг.). Дата обращения 4 февраля 2018.
  2. ↑ Велков В., Огненова-Маринова Л., Чимбулева Ж. Месамбрия — Месембрия — Несебыр. София: Свят, 1991. С. 32.
  3. ↑ Страбон, География, кн. VII, гл. VI, § 1 р. 319
  4. ↑ О греческой колонизации Месембрии рассказывают следующие античные авторы: Геродот, VI, 33, 2; Страбон, VII, p. 319; Псевдо-Скимн, 714 сл.
  5. ↑ См.: Грэхэм А. Дж. Колониальная экспансия греков // Кембриджская история древнего мира. Т. III, часть 3: Расширение греческого мира. М., 2007. С. 194 (таблица).
  6. ↑ Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и самоопределение по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. (болг.). Дата обращения 18 марта 2012. Архивировано 5 апреля 2013 года.
  7. ↑ Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г. (болг.). Дата обращения 18 марта 2012. Архивировано 14 августа 2013 года.
  8. ↑ Ермаков Б. А., Леонов В. А. Сочи — курорт.- Краснодар, 1987.- С.41
  9. ↑ Норильск и Несебыр стали городами-побратимами. (неопр.).

Комплексно административно обслужване предоставяно от Община Несебър


ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

ПРОЦЕДУРИ ЗА АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕТО И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.11 ОТ ДОПК

За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
и други правоимащи лица подават ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР по чл.87, ал.11 от
ДОПК, по образец - изтегли тук - по следните начини:
1. чрез Системата за електронен обмен на съобщения, като прикачен файл с
подпис и изходящ номер;
2. на електронен адрес [email protected], като прикачен файл с подпис и
изходящ номер;
3. искането може да бъде подадено и в свободна форма, но следва да съдържа
всички необходими реквизити. Искането може да бъде изпратено и на
административния адрес на Община Несебър: 8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс"
№10.

Срок за служебно издаване на удостоверения за наличие и липса на
задължения - до 5 работни дни.
Отговорни служители: Р.Тодорова - началник отдел "ЦАИО", телефон
0554/29371 и Катя Николова - гл.специалист "Бюджет", телефон 0554/29328

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1.Точно наименование на администрацията - Община Несебър
2.Структура – Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и № 2
3.Седалище и адрес:
– Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и №2, гр.Несебър,п.к.8230,ул. „Еделвайс” №10.
- Дирекция  „Транспорт и пропускателен режим”-офиси, гр.Несебър, ул. „Струма” №6.
- Офис "Слънчев бряг", кк "Слънчев бряг", кв. "Чайка" №61 - в този офис работи служител "ГРАО" и каса "Местни данъци и такси"
4.Данни за кореспонденция -телефон,адрес на електронна поща и интернет страница:
-0554/2-93-70, е-mail: [email protected] , www.nessebarinfo.com .
5.БУЛСАТ-BG000057122
6.Приемно време на администрацията - вторник и четвъртък от 14.00 ч.до 16.00 ч.
7.Работно време на Звеното за административно обслужване :
- 8.30 ч. до 16.30 ч. от понеделник до петък;
-  каса за заплащане на местни данъци и такси - 8.30 ч до 16.00 ч. от понеделник до петък.
- каса за заплащане на местни данъци и такси в офис "Слънчев бряг" - вторник и четвъртък от 9.00 ч. до 15.00 ч. непрекъснато;
- служител "ГРАО" в офис "Слънчев бряг" - от понеделник до петък от 8.30 ч. до 16.30 ч. с обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
8.Описание на административните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Несебър в раздел „Административни услуги“ - отдели, бланки и декларации;
- Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на Протокол за устно заявяване на услуга;
- Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Несебър предоставя възможност заявленията да се подават на място в Центъра за административно и информационно обслужване -офис № 1 и офис № 2 , или чрез лицензиран пощенски оператор, като заплащане на услугите може да бъде извършено на място /в брой или с платежна карта чрез терминално устройство ПОС/ или по банков път по банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Изтегли таблица с кодове за плащане;
- Административен акт може да бъде получен на място в Центъра за административно и информационно обслужване офис (№1 или офис №2) или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.
- Част от административните услуги, предоставяни от отдел "Гражданска регистрация и АО" и отдел "Местни данъци и такси" могат да бъдат заявени като електронни услуги, използвайки универсален електронен подпис. Виж тук
- Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем могат да се извършат по електронен път, използвайки универсален електронен подпис. Виж тук
- Местните данъци и такси могат да се заплащат в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Виж тук
9. Информация за реда за подаване на предложения,сигнали и жалби. 
Предложения,сигнали и жалби се подават в Центъра за административно и  информационно обслужване - офис№1 или №2 в сградата на Общината или чрез пощенска кутия за жалби, сигнали, мнения и препоръки и пощенска кутия за сигнали за корупция, поставени на главния вход на сградата на Общината. 
Сигнали за корупция се подават и чрез телефон 0554/29324 и на електронен  адрес [email protected]
10.Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на Общински съвет, са публикувани на интернет страницата на Община Несебър, раздел  „Общински съвет“ .
11.Проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация, се публикуват в интернет страницата на Община Несебър заедно с мотивите за тяхното приемане, както и на Портала за обществени консултации.
Правомощията и задълженията на кмета на Община Несебър са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост и други нормативни документи.
Веднъж годишно Общинска администрация - Несебър отчита нивото на удовлетвореност от обслужването на гражданите, чрез анкетите, които се намират в Центъра за административно и информационно обслужване - офис №1 и офис №2.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о